آکادمیا

راهی برای رسیدن به علم
1 1 1 1 1

شما برای انجام دادن کار ها به چه چیز نیاز دارید؟ 

چگونه میتوان در اوج بدبختی شاد بود؟ در ادامه مطلب آنتونی رابینز به شما پاسخ میدهد...

ادامه مطلب
GetArticle.com
۲۷۳ نمایش

> مهندسی هوافضا به چه استعدادهایی نیاز دارد؟

-زمینه های کاری این رشته چیست؟

- به چه زیر شاخه هایی تقسیم می‌شود؟

-در ادامه میتوانید کلیپی را تماشا کنید که با زبانی ساده به تبیین این مسائل پرداخته است...

ادامه مطلب
GetArticle.com
۳۱۱ نمایش

بهترین نشریات حوزه مهندسی هوافضا در سال 2014 بر اساس رتبه بندی SJR :

 

ادامه مطلب
GetArticle.com
۲۵۸ نمایش

 

بهترین نشریات انگلیسی برای پژوهش های
فلسفی در سال 2014 بر اساس رتبه بندی SJR :
ادامه مطلب
GetArticle.com
۴۳۵ نمایش

کلیپی کوتاه برای آشنایی با تاریخ و مسائل رشته روانشناسی:
ادامه مطلب
GetArticle.com
۶۲۶ نمایش

بهترین نشریات انگلیسی برای پژوهش های
تاریخی در سال 2014 بر اساس رتبه بندی SJR :
ادامه مطلب
GetArticle.com
۳۰۵ نمایش

کلیپ زیر به سادگی رشته جامعه شناسی، مسائل مرتبط با آن و زمینه های کاری آن را معرفی میکند.
ادامه مطلب
GetArticle.com
۲۶۶ نمایش

بر اساس رتبه بندی "SJR" در سال گذشته میلادی نشریات زیر بالاترین نمره ها را کسب کردند:
ادامه مطلب
GetArticle.com
۲۸۷ نمایش

>بهترین نشریات تخصصی قلب و عروق بر اساس رتبه بندی SJR :

ادامه مطلب
GetArticle.com
۳۱۷ نمایش

بهترین نشریات مهندسی کامپیوتر در سال 2014 از نگاه SJR:

ادامه مطلب
GetArticle.com
۲۶۵ نمایش