آکادمیا

راهی برای رسیدن به علم
1 1 1 1 1

شما برای انجام دادن کار ها به چه چیز نیاز دارید؟ 

چگونه میتوان در اوج بدبختی شاد بود؟ در ادامه مطلب آنتونی رابینز به شما پاسخ میدهد...

ادامه مطلب
GetArticle.com
۲۹۲ نمایش

> مهندسی هوافضا به چه استعدادهایی نیاز دارد؟

-زمینه های کاری این رشته چیست؟

- به چه زیر شاخه هایی تقسیم می‌شود؟

-در ادامه میتوانید کلیپی را تماشا کنید که با زبانی ساده به تبیین این مسائل پرداخته است...

ادامه مطلب
GetArticle.com
۳۴۲ نمایش

بهترین نشریات حوزه مهندسی هوافضا در سال 2014 بر اساس رتبه بندی SJR :

 

ادامه مطلب
GetArticle.com
۲۸۶ نمایش

 

بهترین نشریات انگلیسی برای پژوهش های
فلسفی در سال 2014 بر اساس رتبه بندی SJR :
ادامه مطلب
GetArticle.com
۴۷۸ نمایش

کلیپی کوتاه برای آشنایی با تاریخ و مسائل رشته روانشناسی:
ادامه مطلب
GetArticle.com
۶۷۸ نمایش

بهترین نشریات انگلیسی برای پژوهش های
تاریخی در سال 2014 بر اساس رتبه بندی SJR :
ادامه مطلب
GetArticle.com
۳۴۱ نمایش

کلیپ زیر به سادگی رشته جامعه شناسی، مسائل مرتبط با آن و زمینه های کاری آن را معرفی میکند.
ادامه مطلب
GetArticle.com
۲۸۶ نمایش

بر اساس رتبه بندی "SJR" در سال گذشته میلادی نشریات زیر بالاترین نمره ها را کسب کردند:
ادامه مطلب
GetArticle.com
۳۲۶ نمایش

>بهترین نشریات تخصصی قلب و عروق بر اساس رتبه بندی SJR :

ادامه مطلب
GetArticle.com
۳۵۲ نمایش

بهترین نشریات مهندسی کامپیوتر در سال 2014 از نگاه SJR:

ادامه مطلب
GetArticle.com
۲۷۹ نمایش