آکادمیا

راهی برای رسیدن به علم
1 1 1 1 1

مهندسی پزشکی برای چه افرادی مناسب است؟

دانشمندان این رشته به چه مسائلی میپردازند؟

زمینه های شغلی این رشته چگونه است؟

ادامه مطلب
GetArticle.com
۲۰۸ نمایش

>در هفت دقیقه با تمامی جوانب رشته زیست شناسی آشنا شوید...

ادامه مطلب
GetArticle.com
۳۲۸ نمایش

> مهندسی هوافضا به چه استعدادهایی نیاز دارد؟

-زمینه های کاری این رشته چیست؟

- به چه زیر شاخه هایی تقسیم می‌شود؟

-در ادامه میتوانید کلیپی را تماشا کنید که با زبانی ساده به تبیین این مسائل پرداخته است...

ادامه مطلب
GetArticle.com
۳۱۱ نمایش

کلیپی کوتاه برای آشنایی با تاریخ و مسائل رشته روانشناسی:
ادامه مطلب
GetArticle.com
۶۲۶ نمایش

کلیپ زیر به سادگی رشته جامعه شناسی، مسائل مرتبط با آن و زمینه های کاری آن را معرفی میکند.
ادامه مطلب
GetArticle.com
۲۶۶ نمایش

در این کلیپ کوتاه با رشته علوم سیاسی به عنوان موتور محرک علوم اجتماعی و حوزه های شغلی آن آشنا می‌شویم.

برای دریافت و نمایش به ادامه مطلب بروید.
ادامه مطلب
GetArticle.com
۳۸۴ نمایش